Hoeveel zzp'ers zijn er actief in Nederland?

Hoeveel zzp'ers zijn er actief in Nederland?

De afgelopen jaren is het aantal zelfstandige zonder personeel (zzp'ers) in Nederland gestaag toegenomen. Steeds meer mensen kiezen ervoor om als zelfstandige te werken, wat deels te maken heeft met de flexibiliteit en vrijheid die dit met zich meebrengt. Maar hoeveel zzp'ers zijn er eigenlijk actief in Nederland? In dit artikel gaan we dieper in op de omvang van deze groep en bespreken we de trends en ontwikkelingen binnen de zzp-sector.

De opkomst van zzp'ers

Het aantal zzp'ers in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2013 waren er naar schatting zo'n 1,1 miljoen zzp'ers in Nederland, terwijl dat aantal in 2020 was opgelopen tot bijna 1,3 miljoen. Deze groei wordt mede veroorzaakt door de opkomst van de gig economy, waarbij mensen op flexibele basis verschillende klussen en opdrachten uitvoeren. Daarnaast speelt platformwerk, waarbij mensen via digitale platformen zoals Uber en Deliveroo werk vinden, een steeds grotere rol.

Zzp'ers in 2023

Volgens de prognoses van het CBS zal het aantal zzp'ers in Nederland de komende jaren blijven groeien. Het CBS verwacht dat er in 2023 rond de 1,5 miljoen zzp'ers actief zullen zijn in Nederland. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt doordat steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap, maar ook doordat de arbeidsmarkt flexibeler wordt en werkgevers steeds vaker gebruik maken van externe specialisten op projectbasis.

De rol van de Belastingdienst

De groei van het aantal zzp'ers heeft ook geleid tot extra aandacht van de Belastingdienst. De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en om te zorgen dat zzp'ers voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Zo is er de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die als doel heeft om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp'ers beter te definiƫren en misbruik tegen te gaan. Daarnaast heeft de Belastingdienst speciale teams opgericht om de fiscale naleving onder zzp'ers te controleren.

De invloed van de gig economy en platformwerk

Een belangrijke factor in de groei van het aantal zzp'ers is de opkomst van de gig economy en platformwerk. Via digitale platformen kunnen mensen eenvoudig opdrachten en klussen vinden, waardoor het aantrekkelijker wordt om als zelfstandige aan de slag te gaan. Deze vorm van flexibel werk is populair onder jongeren en biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer en waar je werkt. Echter, er bestaan ook zorgen over de rechten en sociale zekerheden van platformwerkers.

Het aantal zzp'ers in Nederland is de afgelopen jaren gestaag toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien. De opkomst van de gig economy en platformwerk spelen hierbij een grote rol. Deze ontwikkelingen hebben echter ook geleid tot vraagstukken rondom belastingen, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Het is belangrijk dat de overheid en andere betrokken partijen deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig maatregelen treffen om de belangen van zzp'ers te beschermen.